Nabízíme řešen?pro pracovn?prostřed?bez škodlivých látek v ovzduší
 
 SmokerPoint® je jedinečn?zařízen?určen?br> k filtraci ovzduší v budovách a na veřejných místech. Svým estetickým zpracováním umožňuje nahradit stávajíc?uzavřen?kuřárny pln?cigaretévého zápachu. Tento překonan?trend lze zaměnit za elegantn?řešen? navíc
se zárukou odstraněn?tabákových zplodin z ovzduší.

 SmokerPoint® dokáže odstranit nejen pevn?
ale i plynn?částice, kter?se běžn?nacházej?br> v prostřed?okolo nás, ale je speciáln?vyvinut pro likvidaci zplodin tabákového kouře a to
s účinnost?a?97%.

 Filtrace tabákového kouře nen?jednoduch? Musíme si uvědomit, že tabákov?kou?obsahuje více ne?4000 chemických sloučenin převážn?těkavého charakteru. Nedílnou součást?jsou dehtov?složky (dehet - zapáchajíc?hněd?viskózn?tekutina), kter?působ?jako "lepidlo". K těmto plynným složkám patří množstv?sloučenin uhlíku a dalších pevných spalin různ?velikosti a konzistence. Z uvedeného popisu je jasn? že filtrovat cigaretov?kou?běžným vzduchotechnickým zařízením je nejen nemožn? ale ve svém důsledku vede k poškozován?vzduchotechnického zařízen?

 Znám?kuřárny nebývaj?vybaveny filtrac?a spaliny se odváděj?pouze do okolního ovzduší. Nicmén? koncentrovan?kou?zanecháv?svoji stopu i na stěnách kuřáren. Vznikl?mastn?film působ?jako lepidlo a zachytáv?voln?poletujíc?pevn?částečky a prach.
 
Popis funkčnosti Příklady použit?/a> Ekonomick?srovnán?/a> Nezávazn?poptávka
 

Copyright - AMFORA - Marketing s.r.o. © 2004
Všechna práva vyhrazena!
AMFORA - Marketing s.r.o., Na Březince 14, 150 00, Praha 5