Nabízíme řešení pro pracovní prostředí bez škodlivých látek v ovzduší
 
 SmokerPoint® je jedinečné zařízení určené
k filtraci ovzduší v budovách a na veřejných místech. Svým estetickým zpracováním umožňuje nahradit stávající uzavřené kuřárny plné cigaretévého zápachu. Tento překonaný trend lze zaměnit za elegantní řešení navíc
se zárukou odstranění tabákových zplodin z ovzduší.

 SmokerPoint® dokáže odstranit nejen pevné
ale i plynné částice, které se běžně nacházejí
v prostředí okolo nás, ale je speciálně vyvinut pro likvidaci zplodin tabákového kouře a to
s účinností až 97%.

 Filtrace tabákového kouře není jednoduchá Musíme si uvědomit, že tabákový kouř obsahuje více než 4000 chemických sloučenin převážně těkavého charakteru. Nedílnou součástí jsou dehtové složky (dehet - zapáchající hnědá viskózní tekutina), která působí jako "lepidlo". K těmto plynným složkám patří množství sloučenin uhlíku a dalších pevných spalin různé velikosti a konzistence. Z uvedeného popisu je jasné, že filtrovat cigaretový kouř běžným vzduchotechnickým zařízením je nejen nemožné, ale ve svém důsledku vede k poškozování vzduchotechnického zařízení

 Známé kuřárny nebývají vybaveny filtrací a spaliny se odvádějí pouze do okolního ovzduší. Nicméně koncentrovaný kouř zanechává svoji stopu i na stěnách kuřáren. Vzniklý mastný film působí jako lepidlo a zachytává volně poletující pevné částečky a prach.
 
Popis funkčnosti Příklady použití Ekonomické srovnání Nezávazná poptávka
 

Copyright - AMFORA - Marketing s.r.o. © 2004
Všechna práva vyhrazena!
AMFORA - Marketing s.r.o., Na Březince 14, 150 00, Praha 5